Wat als jij het voor het zeggen had?

We organiseren een conferentie over de toekomst van Sociaal Europa. Het doel? Europeanen rechtstreeks betrekken om mee te beslissen over die toekomst. En omdat de stem van jongeren cruciaal is, rekenen we op jou. Is 26 april nog vrij in je agenda?

Ontdek het programma Maak kennis met de sprekers

Inschrijven

Programma

08:30
Ontvangst

 

Sax zaal

 

09:00
Introductie

 

Sprekers : 

 • Introductie | Emilie Harnie, presentator en meester van ceremonies & Antoine Kasel, Kabinetschef van Commissaris Schmit, Commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten

 

Europa zaal

09:30
WORKSHOP 1 : Werkgelegenheid

“Eerlijke arbeidsvoorwaarden” vormen hoofdstuk II  van de Europese Pijler van sociale rechten. De 7 in dit hoofdstuk opgesomde grondbeginselen beschrijven waar werknemers recht op hebben, waar ze ook werken in Europa en in gelijk welk statuut: veilige en flexibele werkgelegenheid, een billijk loon, informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag, sociale dialoog, een evenwicht tussen werk en privéleven, een gezonde en veilige en aangepaste werkomgeving. Wat kan Europa doen om eerlijke arbeidsvoorwaarden te creëren? Wat kunnen de lidstaten doen? Welke rol is hierbij weggelegd voor het maatschappelijk middenveld? 

 

Programma:

 • Inleiding & straatinterviews | Emilie Harnie & Pascale Vielle, Professor sociaal recht bij UCL
 • Sprekers & televoting
 • Afsluiting | Minister Dermagne, Vice-eerstminister en minister van Economie en Werk

 

Europa zaal

11:00
Pauze

 

Sax zaal

11:15
WORKSHOP 2: Gezondheid

 

Gezondheid is in de eerste plaats en bevoegheid van de lidstaten. Dat neemt niet weg dat het Europees beleid rechtstreeks en/of onrechtstreeks impact heeft op de gezondheid van de Europeanen. Naast de impact van die beleidsmaatregelen van de verschillende overheden is er ook de verantwoordelijkheid van de inviduele burger, die bepaalde keuzes maakt qua levensstijl, met belangrijke gevolgen voor zijn  levenskwaliteit en gezondheid. Welke factoren bepalen gezondheid? Wat kunnen en moeten overheden doen om keuzes van de individuele burger positief te beïnvloeden? Wat is de impact van de bredere maatschappelijke context op de gezondheid van de jongere van vandaag?

 

Programma:

 • Inleiding & straatinterviews | Emilie Harnie & Caroline Costongs, Directeur van EuroHealthNet en expert op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering
 • Sprekers:
  • Dr. Peter Janssen, gerontoloog 
  • Dr. Chris Brown, Head of WHO European Office for Investment for Health and Development
  • Jean Hermesse, voormalig secretaris-generaal van de Christelijke Mutualiteit (CM)
 • Televoting
 • Afsluiting | Minister Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

Europa zaal

12:45
Lunch

 

Seizoensproducten 100% bio, veggie & vegan. 

 

Sax zaal

14:00
WORKSHOP 3: Sociale bescherming en sociale insluiting

 

Als Europees burger kan je in heel Europese Unie studeren, werken en wonen. Sociale zekerheid is in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, met grote verschillen in de bescherming, de voorwaarden en de organisatie tussen lidstaten. Dit kan een probleem zijn voor wie verhuist naar een andere lidstaat en/of aan andere lidstaat gaat werken. Waarom zou je in een ander land gaan werken of studeren als je daardoor geen ziekteverzekering of pensioen meer hebt? Daarom bestaan er complexe regeles dier voor zorgen dat mensen hun bestaande rechten niet verliezen, zonder bescherming vallen of dubbel moeten bijdragen, of op een andere manier benadeeld worden door van lidstaat te veranderen. Iedereen de zelfde sociale rechten (en plichten)? Hoe kan de Europese Unie helpen in de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting? 

 

Programma:

 • Inleiding & straatinterviews | Emilie Harnie & Ann Van Lancker, Voorzitter Decenniumdoelen, European Social Policy Network
 • Sprekers:
  • Jongerenorganisaties van Social Partners
  • Jongenrenorganisaties van de Verenigingen waar armen het woord nemen en van organisaties van personen met een handicap
 • Televoting
 • Afsluiting | Minister Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

 

Europa zaal

15:30
Slot(woord)

 

Sprekers :

 • Afsluiting | Emilie Harnie & Bart Vanhercke, PhD in Social Sciences, directeur en senior researcher bij het Europees Sociaal Observatorium

 

Europa zaal

16:00
Slotreceptie

 

Spiegelgalerij

 

17:30
Eind

Locatie

Adres

Egmont Paleis
Kleine Zavel 8
1000 Brussel
België